onsdag 14. november 2012

Debatt om hatkriminalitet og hverdagsdiskriminering i Oslo

This is an article about the debate og everyday discrimination and hate crime in Oslo, that was hosted Wednesday 31. of October. An english version is unforunately not available.

Skeivt studentforum organiserer i samarbeid med blant andre LLH Oslo og Akershus Skeiv Seminarrekke, en rekke av politiske debatter og seminarer, som presenterer skeivpolitiske saker. Onsdag 31.10 ble debatten "Oslo, en by for alle?" en debatt om hverdagsdiskriminering og hatkriminalitet i Oslo avholdt. I panelet satt Hans Heen Sikkeland fra LLH Oslo og Akershus, Susanne Demou Øvergaard fra Skeiv Verden, Oddvar Thorbjørnsen fra Rosa kompetanse Justis, samt Oslopolitikerne Espen Ophaug, Tone Tellevik Dahl og Øystein Sundelin.


Panelet, fra venstre: Oddvar Thorbjørnsen, Hans Heen Sikkeland, Espen Ophaug, Tone Tellevik Dahl, Øystein Sundelin og Sunsanne Demou Øvergaard

Miksen av politikere og representanter fra ulike LHBT-personer i panelet gjorde at diskusjonen automatisk fikk ekstra futt. Hans Heen Sikkeland fra LLH Oslo og Akershus og Susanne Demou Øvergaard fra Skeiv Verden var veldig direkte, og uttrykte blant annet stor skuffelse over Oslo kommunes manglende satsing på temaet hatkriminalitet mot skeive. Majoriteten i panelet var enige i at Oslo kommunes handlingsplan om LHBT som kom i 2006 var et bra dokument på papiret, men at det mangler endel på gjennomføringen.

Cirka halvveis ut i arrangementet ble debatten veldig dynamisk. Det var svært mange engasjerte publikummere og flere delte egne erfaringer fra hatkriminalitet. Kommentarene fra publikum utgjorde cirka halve tiden av arrangementet og politikerne uttrykte at de satte stor pris
på å høre på å høre de ulike historiene. Mange av historiene var sterke å høre på. En fortalte hvordan han systematisk hadde blitt mobbet gjennom barne- og ungdomsskolen fordi han skilte seg ut. Ved en
anledning kom det en gruppe elever fra skolen hjem til ham, raserte rommet hans, banket ham opp og truet ham til å drikke et glass med salmiakk. En annen forteller at han da han kom til Norge som flyktning bodde i Grimstad periode. Han synes det var svært vanskelig å være flyktning, utledning og homofil i møtet med den norske lokalbefolkningen. Ved en anledning kysset han en person av det samme kjønn. Han ble da fortalt av en person som var vitne til dette at de ikke måtte kysse hverandre foran andre. Han hadde da svart: Unnskyld, jeg trodde vi var i Norge? Hvor han hadde fått tilbake: Nei, du er i Grimstad! Andre forteller om å bli kastet stein etter på gaten, bli banket opp, truet og det å frykte for sine liv. Under Pride paraden i år ble en person slått ned mens han gikk i paraden. Demou Øvergaard fra Skeiv Verden forteller at de flere ganger må sikkerhetsvurdere, noen ganger også i samarbeid med politiet, om det er trygt for enkelte av deres medlemmer å gå i paraden i det hele tatt.

Antallet anmeldelser er svært lavt i Norge, som blant annet blir et stort problem fordi vi ikke har gode nok kunnskaper til å jobbe forebyggende på en god og effektiv måte. Oddvar Thorbjørnsen,
prosjektleder for LLHs Rosa Kompetanse justis, sa: "I Norge har vi hatt rundt 30 anmeldelser av hatkriminalitet mot LHBT-personer per år siden 2007. I Sverige i samme periode er det mellom 700-1000."

Selv om innbyggertallet i Sverige er høyere enn i Norge er dette allikevel en indikator på at vi har en lang ved å gå. Espen Ophaug oppfordret til at man anmelder hvis man opplever å bli utsatt for hatkriminalitet. Hvis man av ulike årsaker ikke ønsker å anmelde det kan man også registrere det på nettsiden ikkefinndegidet.no.

 
 
Øystein Sundelin (H), leder for Kultur- og utdanningskomiteen i bystyret, mente at elefanten i rommet var at enkelte religiøse miljøer har endel grumsete holdninger, men fremhevet samtidig ytringsfrihetens plass i dette. Han sa: "Vår verktøykasse i forhold til trossamfunnene er begrenset og den ønsker vi faktisk skal være begrenset. Vi må leve med at de finnes religioner som har, etter mitt syn, en svært uliberal holdning til verdispørsmål."

Demou Øvergaard fra Skeiv Verden understreket at det er svært problematisk at organisasjoner som i realiteten har svært diskriminerende praksiser mottar statsstøtte eller kommunal støtte.
Hun sa:"Dere som politkere må ta ansvar og stille krav til de som mottar statlige og kommunale tilskudd. Dere må jobbe med tingene. Viser statistikken at visse miljøer har grumsete holdninger, så må de forpliktes til å ta tak i det. Det hjelper ikke at jeg drar ned og drikker kaffe på kontorene deres, det må komme fra toppen, ”Sånn vil vi ha det i vårt land”. Det er flere som ikke gjennomfører norskopplæringen de har plikt til og krav på. Jeg har hørt om tifeller hvor folk blant annet har blitt kastet søppel etter. Det er lite kulturkompetanse og LHBT-kompetanse hos de voksne lærerne der. Dere politikere kan gjøre noe med dette slik at disse menneskene ikke blir tapere i samfunnet vårt."En publikummer i salen sa: "Det er en ting som jeg aldri har hørt noen ta opp og det er moskeer. Moskeer som blir støttet og sponset av norske myndigheter med kr. 1500 per måned per person. Hvor er myndighetene der? Hvorfor tør de ikke si noe? Jeg kan sende ungen min på den norske skolen til han er 18, men han får lære i moskeen at onkelen hans bør dø fordi han er homofil."

Espen Ophaug (V), nestleder i Byutviklingkomiteen i bystyret, refererer til artikkel Aftenpostens Åmås skrev om at han ble spyttet på på Oslo vest. Han sa: "Det er bra at det blir satt fokus på at det er homonegativisme i vest og i alle grupperinger og alle sosiale lag, men vi må ikke bruke frognerfruers misnøye for å relativisere debatten. Det er forskjell på en spyttklyse og en knyttneve. Represaliene er sterkere i noen miljøer enn andre."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar